8. marts-taler

TALE VED 8. MARTS-DEMONSTRATIONEN FRA RÅDHUSPLADSEN I KØBENHAVN

Af Hanne Helth, talsperson, 8. marts-intiativet

”Sex og penge er uforenelige størrelser.”

”Prostitution er en form for halvlegal voldtægt.”

”Sexkøb krænker kvinders identitet.”

”Sexkøb er den sidste form for slaveri.”

”Det er en samfundsopgave at komme den kvindeundertrykkende prostitution til livs.”

Sætningerne er ikke mine. De kommer fra nogle af de 127 mænd, der foreløbig har taget stilling, og som ligger på tag stilling-mand-kampagnens hjemmeside. De er Danmarks modigste mænd – lige så modige som feminister, og det siger ikke så lidt.

127 mænd fra alle samfundslag bakker nu op om kravet om et forbud mod sexkøb nu. Og næsten 1.300 danskere har allerede skrevet under på kampagnens underskriftindsamling.

For en uge siden var der ingen, der vidste hvad en sexkøber var. I dag er han på alles læber.

Politikerne har stået på tv og lignet store spørgsmålstegn. Hvor kom det fra? Hvad sker der?

8. marts-initiativet har lukket op for en sluse og startet en flodbølge. Og den er ikke sådan til at standse igen.

Medierne har fløjet rundt som fluer i en flaske. Helt mod sædvane blev feminister pludselig eftertragtede – nok ikke af lyst, men af nød, for vi har genvundet definitionsretten med hensyn til prostitutionsspørgsmålet. Vi har sat dagsordenen for hele den sidste uges mediedebat, selv om der har været en del benspænd undervejs.

Spørgsmålet er enkelt: Vil danskerne have mere eller mindre prostitution?

Vi har også fået vore modstandere ud af busken. Det er vi ekstremt stolte af. Nu ser befolkningen, hvad sexindustrien er i stand til, når den kommer under pres. Den skubber en lille minoritet af såkaldt lykkelige ludere foran sig, der i kampen for at bevare deres egen indtjening drejer fokus bort fra at handle om nogle mænds sexkøb til at handle om dem selv. De vil selvfølgelig ikke have nogen forandring.

Vi synes, det er usolidarisk over for de tusindvis af kvinder, der har fået ødelagt deres liv i prostitution. Og overfor de sexslaver, vi kan finde mange steder i Danmark.

Medierne labber myten om de lykkelige ludere i sig. For medierne ved jo, hvad vi mener, ikke sandt? Mens ingen jo ved, hvad de lykkelige ludere mener. Og så kan det hele illustreres så lækkert med mange dejlige billeder af halv- og helnøgne kvinder.

I hele ugen har der derimod ikke været et eneste billede af sexkøberne. Selv kravet om et forbud mod sexkøb har været illustreret med kvindeskridt og tangatrusser. Det undrer, når man tænker på, at sexkøberne er den største gruppe i prostitution. Det burde være nemt at få et billede af en af dem. Og sexkøberne har et valg. De kan tage stilling. De eneste, der har et valg i prostitution, er dem. De kan frit shoppe rundt i kvindekroppe, eller de kan lade være.

Kvinder i prostitution har ikke det valg. De kan være fanget i fattigdom, social nød, higen efter anerkendelse, som de ikke har fået andre steder, eller af samfundets ligegyldighed over for, at de kan ende med at gå til grunde, blive konserveret længere og længere ind i prostitution, mens samfundet blot vender det blinde øje til.

Det er på disse kvinders vegne, vi står her i dag. Men vi står her også på vegne af os selv. For ingen kvinde er uberørt af, at samfundet accepterer, at kvinder er til salg.

Kvindebevægelsen skriver historie i dag. For første gang i danmarkshistorien står vi samlet om at rejse krav om et forbud mod sexkøb. Men vi skriver ikke historien alene.

Vi er en del af en stærk historisk alliance – 8. marts-intiativet - med politiske ungdomsorganisationer, politiske partier, kvindeforeninger, sociale institutioner og græsrodsorganisationer. Vi går alle i samme retning – kvinder og mænd – for at bremse efterspørgslen efter prostitution.

Vi stopper ikke, før vi er nået i mål.

Ingen kvinder skal være til salg.

Forbyd sexkøb nu!

Til sidst vil jeg gerne på 8. marts-initiativets vegne sige tak til de mere end hundrede aktivister, der har slidt og slæbt for at gøre denne uforglemmelige dag til virkelighed.

Jeg ønsker alle en god 8. marts.