Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Ulrik Goos Iversen
36
Lærer
København

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution gør mennesker og samfund syge og ulykkelige.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Prostitution er (som voldtægt) et overgreb af universel, ikke kønsspecifik, karakter. De ideologiske forestillinger om maskulinitet og femininitet, som præger vores kulturs almene tanker om køn, implicerer imidlertid en kunstig front mellem kvinder og mænd og dermed en antagelse af, at det er "kvinden" i den prostituerede, der er offer. For mænd betyder denne fejlagtige antagelse endvidere, at det er "vores kvinder" eller "andres kvinder", der udsættes for overgreb. Men prostitution (og voldtægt) bør derimod forstås som et overgreb mod mennesket i den prostituerede, den prostitueredes menneskelighed. Sexkøb bliver dermed et overgreb mod det, som mænd og kvinder har til fælles frem for mod det, som adskiller os.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Problemet er så omfattende både i sit princip og i sine konsekvenser, at fællesskabet bør melde sine holdninger klart ud. På kort sigt vil loven nedbringe antallet af tilfælde af prostitution. På lang sigt vil den forhåbentlig nihilere den grundlæggende misforståede og inhumane tolerance over for sexhandel.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Den langsigtede påvirkning af holdninger. Det er ikke ok at gå til luder.

Error processing SSI file