Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Tøger Seidenfaden
50
Chefredaktør
København

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er og bliver grotesk, at man skal kunne tvinge andre mennesker til falsk intimitet via pengenes magt. Det er en krænkelse af den grundlæggende ligeværdighed mellem mennesker, der ikke bliver bedre af, at den historisk har været så udbredt. Det har kvindeundertrykkelse i al almindelighed jo desværre også.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Det er mænd, der er de helt dominerende brugere af prostituerede, og skal fænomenet svækkes, er det et (selv)opgør blandt mænd, der er brug for. Det er i første række mænd, der fremhæver det lille mindretal af "stærke prostituerede" som undskyldning, og det er mænd, der vedligeholder myten om "den glade luder". Det er kort sagt os mænd, der, nu som før, bruger al vores betydelige kreativitet på at tilsløre det rå magtforhold, der gør det muligt for os at udnytte andre. Kun en mand, der gerne så sig selv og sin familie som prostituerede, kan troværdigt være imod en kriminalisering med bøder. Og hvor mange har det sådan?

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Fordi det kan svække efterspørgslen ved at understrege det uacceptable i den adfærd - uden samtidig reelt at straffe ofrene og øge priserne, sådan som kriminaliseringen af kvinderne/de prostituerede historisk har gjort det. Ofrene(dem, der prostituerer sig) skal fortsat ikke kriminaliseres, men alfonseri skal naturligvis fortsat være forbudt.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Det har virket i Sverige, og vi kan ikke være de senere års stigende import af kvinder, der udnyttes, bekendt.


Tag selv aktiv stilling og bliv en af mændene her på siden.