Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Stig Iddon Watkin
40
Pædagog
Ringsted

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg føler, at køb af sex er misbrug af kvinden.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Det er vigtigt, at mænd tager stilling, fordi det er mænd, som er prostitutionskunder. Hvis den generelle holdning blandt mænd er, at det ikke er OK at gå til prostituerede, at sex ikke er en menneskerettighed, men noget som kun bør foregå mellem frivillige og ligeværdige parter, så vil der hurtigt blive langt færre kunder.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Hvis det bliver ulovligt at købe sex, vil en stor del af de nuværende kunder falde fra. Dette vil gøre det sværere at tjene penge på handel med kvinder i Danmark.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Et forbud vil med tiden være medvirkende til en holdningsændring i befolkningen. Det er kun 11 år siden, at det stadig var lovligt for forældre at slå deres børn som et led i opdragelsen. Da forbuddet kom i 1997, var der en temmelig ophedet debat - men nu er det et forsvindende mindretal, der mener, at det er i orden at slå børn. Forhåbentlig vil holdningen til prostitution blive påvirket på samme vis.
Et forbud alene er dog ikke nok - det bør følges op med massive oplysningskampagner samt hjælp og rådgivning til de prostituerede.

Error processing SSI file