Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Morten Kabell
37
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten
København

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi alt for mange mænd, i alt for mange år, har sat deres egen "ret" til sex over menneskers ligeværd.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Fordi langt de fleste sexkøbere er mænd, og fordi det stadig er kulturen blandt mange mænd, at sexkøb da bare er mandens ret.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Kampagner for ligeværd kan gøre meget, men ændrer ikke grundlæggende på opfattelsen af, at sexkøb er i orden. Et forbud vil styrke den enkelte prostitueredes stilling og mulighed for at komme ud af situationen, hvis forbuddet følges op med socialpolitiske tiltag, tiltag i forhold til trafficking osv..

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
For at sende et signal til alle om, at køb af sex ikke er i orden og for at vende grundlæggende om på rollefordelingen mellem personer i prostitution, inklusiv sexkøberen.

Error processing SSI file