Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Morten Hartz Kaplers
36
Filminstruktør
København

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi et forbud mod sexkøb skal beskytte prostituerede kvinder og mænd mod udnyttelse, vold, voldtægt, sygdom og et liv under slavelignende forhold.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Det er lige så vigtigt, at kvinder tager stilling. Det er alle menneskers ansvar at arbejde for et samfund, hvor udnyttelse af de svage ikke finder sted - og hvor de svage hjælpes til et bedre liv.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Prostitution er en middelalderlig form for menneskehandel, hvor desperate og fattige mennesker udnyttes af rige, egoistiske og moralsk korrumperede mennesker. De fattige og de svage i samfundet skal beskyttes mod udnyttelse ved en kriminalisering af sexkøberne.
Sexkøb skal straffes på linje med voldtægt og slavehandel.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Den sociale uligevægt i samfundet vil altid afspejle sig i antallet af prostituerede. Hvis vi vil kæmpe for et værdig samfund uden sexkøb må vi også forpligte os til hjælpe de fattige og ulykkelige til at få et værdigt liv.
Et forbud mod sexkøb forpligter derfor til en omfattende - og endnu vigtigere - forebyggende og social indsats på området. Kriminalisering alene har aldrig ført til noget godt - snarere tværtimod.


Tag selv aktiv stilling og bliv en af mændene her på siden.