Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Morten "Pesto" B. Frahm
21
Studerende
Frederiksberg

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg tror på, at det kan hjælpe flere kvinder ud af prostitution.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Det er vigtigt, at mænd tager stilling til, om det er i orden at gå til en prostitueret, da mændene kan redde en masse kvindeskæbner ved ikke at benytte sig af prostituerede. Så længe der i brede kredse blandt mænd er en opfattelse af, at det er i orden at købe sex, vil prostitution forekomme.
Mænd skal tage stilling til, om de tror på, at nogen prostituerer sig frivilligt, eller om de kvinder, de kan købe sex fra, får fysiske og psykiske mén af det.
Mænd skal tage stilling til, om rigtig sex er at købe sig til et andet menneskes underkastelse af sin krop, eller om sex er et ligeværdigt følelsesmæssigt og fysisk samspil mellem to mennesker.
Mænd skal tage stilling til, om vi som samfund skal acceptere, at der er en stor forekomst af, hvad man må kalde moderne slavehandel, eller om vi som samfund skal give et hvert individ humane vilkår, således at man kan leve et bare nogenlunde anstændigt liv.
I alle tre tilfælde burde det være åbenlyst, at det sidstnævnte burde være tilfældet. Det kan vi mænd hjælpe på vej ved at sige til vores venner: "Nej det er ikke ok, at du køber en luder. Det er ikke ok, at du er med til at ødelægge et menneske".

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Det er nødvendigt, at vi som samfund ikke accepterer prostitution som et erhverv ligesom alle andre. Det er ikke en serviceydelse ligesom alle andre. Hos en frisør køber man en klipning, hos en skomager køber man en skopudsning, og hos en vinduespudser køber man en vinduespudsning. Men hos en prostitueret køber man et menneske. Det er ikke en serviceydelse, men en faktisk vare man køber, og vi som samfund må aldrig acceptere, at bare et enkelt menneske nogensinde betragtes som en vare.
Det er nødvendigt at forbyde køb af sex, da prostitution aldrig har været og aldrig kan blive et job, man er glad for. Selv hvis vi, ganske uden for virkelighedens grænser, forestiller os, at der findes en kvinde, der glædeligt og frivilligt prostituerer sig, og arbejder på et fast sted, vil vi aldrig nogensinde kunne sikre, at denne kvinde ville få ordentlige arbejdsforhold eller et ordentligt arbejdsmiljø. Med andre ord vil vi aldrig kunne kontrollere om dansk lovgivning f.eks. i form af arbejdsmiljøloven bliver overholdt. Det kan vi med alle jobs i Danmark.
Hvis vi forbyder køb af sex ved lov, vil det kunne begrænse andelen af mænd, der køber sex. Hvis det betyder, at bare én kvinde kan komme ud af prostitutionen, vil det være en succes, og det vil komme til at betyde noget. Det vil højst sandsynligt ikke betyde, at prostitution helt vil forsvinde. Men det vil betyde, at færre kvinder vil være i prostitutionsmiljøet. Et barskt miljø, der næppe bliver mere barskt, end sådan som det er for de kvinder, der er i det i dag.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Den vigtigste grund til et forbud er, at vi som samfund viser, at det ikke er ok at købe et andet menneske. Et forbud har aldrig forhindret noget. Der er stadig mange, der kører mere end 50 km/t i bymæssig bebyggelse, der bliver stadig købt og solgt hårde stoffer, og der er stadig overfald og vold. Alle ved, det er forkert, og at man kan blive straffet for det. Sådan bør det også være med prostitution. Det er egentlig absurd, at vi lever i et samfund, hvor man kan blive straffet for fumlegængeri, men ikke for at købe et andet menneske.Tag selv aktiv stilling og bliv en af mændene her på siden.