Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Mikael Togeby
50
Selvstændig
Hillerød

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det vil være et effektivt middel mod prostitution. Samfundet har et ansvar!

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
De fleste købere af sex er mænd, og det er dermed mænd, som bliver ramt af lovgivningen. Mænd og kvinder skal tage stilling til politikken omkring prostitution, og ved i denne kampagne at fokusere på mænds ansvar, så er der med garanti flere mænd, som må gøre deres stilling op.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Samfundet udvikler sig, og globaliseringen betyder, at mulighederne øges. Fattige kvinder kan komme til Danmark for at tjene "nemme" penge, mænd kan rejse til andre lande og købe sex. Ved at vedtage en lov for Danmark, så sender samfundet et klart signal: Køb af sex er ikke acceptabelt. Ved at gøre det vanskeligere at købe sex, så vil andre muligheder styrkes - både for køber og sælger af sex. Ved at forbyde køb af sex kan man ramme den "stærke" side af handlen: Den pengestærke.
Man må gøre, som man vil - bare man ikke generer andre. At købe sex er at genere andre.
Det er et samfundssyn: Vi har et ansvar. Et ansvar for de svageste.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Prostitution er nedværdigende og ødelæggende, ikke mindst, for den der sælger sex. Lad os fremme sex på menneskelige vilkår - ikke på markedsvilkår.


Tag selv aktiv stilling og bliv en af mændene her på siden.