Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Michael Pedersen
48
Træfælder
København

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi seksuelt samvær og alle de fornøjelser, der kan være forbundet med et sådant samvær, kan være en storslået og fantastisk oplevelse, når det forgår på et ligeværdigt og frivilligt plan, hvor hverken social, økonomisk eller anden nød presser en af parterne til at tage del. Denne ligeværdighed er der så godt som aldrig tale om, når vi snakker om handel med sex - tværtimod. Størstedelen af al prostitution bliver udøvet af personer, der har et eller andet i klemme, og frivillighedens og ligeværdighedens element er derfor ikke tilstede. Hertil kommer, at prostitition for den prostituerede tit og ofte har store, ødelæggende psykiske og fysiske konsekvenser, som kan være næsten uoprettelige. Af de prostituerede jeg har mødt og talt med - mandlige som kvindelige - har ingen af dem været psykisk og socialt velafbalancerede personer, der havde det godt med sig selv, og hvad de foretog sig. De ville langt hellere lave noget andet, hvis de fik en ordentlig mulighed for at vælge.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Det er vigtigt, at mænd tager stilling til handel med sex fordi, at det i overvejende grad er mænd, der køber sig til seksuelle tjenesteydelser hos prostituerede. Af selv samme grund har mænd en enorm indflydelse, hvis der skal gøres noget for at ændre på indstillingen til denne nedværdigende handel med menneskekroppe, der har så mange katastrofale følger. I de mandlige kredse, hvor jeg bevæger mig, forekommer det yders sjældent, at de negative konsekvenser af handel med sex er oppe til debat. Hvis der kan ændres på dette billede, således at flere mænd åbent tør debattere dette emne, ville der helt sikkert kunne skabes en holdningsændring, der ville kunne medføre, at det ikke længere ville blive betragtet som en naturlig og nærmest lidt legitim og okay handling at købe sig til sex hos en prostitueret.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Jeg har ikke den mindste tiltro til, at man gennem et forbud kan hindre handel med sex. Hvis man kigger på f.eks. et land som USA, hvor handel med sex ikke er lovligt, vil man se, at et sådant forbud ikke virker. Men et forbud mod sex, der går hånd i hånd med en veltilrettelagt kampagne, hvor man diskuterer sexhandlens negative aspekter, vil man kunne sætte fokus på, at der er noget meget grimt og dårligt ved denne handel. Den er menneskelig forkert fordi, at den, ligesom f.eks. narkohandel, har nogle store ødelæggende konsekvenser for de mennesker, den involverer. Herved kan der forhåbentlig skabes en holdningsændring, der på kort sigt reducer handlen med sex, og på længere sigt helt afskaffer den. Et forbud har mest af alt en meget stor signalværdi, der meget tydeligt fortæller, at handel med sex er mere end blot lidt snusket i kanten.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Signalværdien, der får folk til at tænke sig om, og som sætter en debat igang.


Error processing SSI file