Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Mads Roke Clausen
39
Direktør i Mødrehjælpen
København

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sex skal finde sted mellem to ligeværdige mennesker. Prostituerede er i et afhængighedsforhold til de mænd, der køber sig adgang til deres krop - og det er ikke ligeværdigt.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Fordi det gang på gang er mænds behov for sex, der bliver brugt til at retfærdiggøre prostitution. Men hverken mænds eller kvinders behov for sex skal stå over respekten for andre menneskers liv og velfærd. Vi skal vise, at vi ikke har ret til anden sex, end den vi kan opnå med en ligeværdig partner.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Først og fremmest skal køb af sex forbydes, fordi vi som samfund skal sende et klart signal om, at man ikke med loven i hånden kan købe andre mennesker. Dertil kommer, at et forbud vil nedbringe efterspørgslen efter prostitution betydeligt, fordi risikoen for straf vil afholde mange mænd fra at købe sex.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
At prostitution legitimerer udnyttelse af mennesker og forarmer kvinder, og at et forbud vil begrænse denne udnyttelse og forarmelse. Et forbud vil indskrænke markedet for prostitution og derfor afholde mange kvinder fra at gå ind i erhvervet. Men for de kvinder, der er prostituerede i dag, skal et forbud suppleres af en stærk, social indsats, der kan hjælpe kvinderne ud af prostitutionen og ind i en værdig tilværelse.

Error processing SSI file