Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Mads Berg

Sygemeldt
Aalborg

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg mener, at folk, der køber sig til sex, udnytter en svag gruppe i samfundet. Denne gruppe prostituerer sig, så vidt jeg ved, ofte fordi de har en afhængighed af stoffer og/eller alkohol. Jeg mener ikke, det er en værdig måde for denne gruppe af samfundsborgere at leve på! Og det hjælper bestemt ikke, at mænd bidrager til dette og misbruger kvinder i en svær situation.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Jeg synes, det er vigtigt, at mænd tager stilling til et forbud mod prostitution, fordi jeg efter bedste overbevisning mener, at det primært er mænd, der benytter sig af købesex. Hvis vi mænd, der er imod prostitution, kan sende et signal til de mænd, der benytter sig af købesex, om, at det er en forkert måde at udnytte folk, der står i en svær situation, på, kunne vi måske komme problemet til livs og dermed løse det på en langt mere værdig måde for de prostituerede.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Jeg synes, det er nødvendigt at forbyde købesex ved lov, fordi jeg tror, vi bliver nødt til at have nogle muligheder for sanktioner i form af bøder eller hæfte. Det mener jeg vi har brug for, for at sende et signal til dem, der benytter sig af købesex, om, at det ikke er i orden at udnytte folk på den måde. At købe sex er i aller højeste grad et overgreb, næsten voldtægt, af en gruppe af folk, der ofte lider under svære vilkår.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Den vigtigste grund til et forbud er, at man med muligheder for sanktioner kan gribe ind for de massive overgreb mod kvinder, og forhåbentligt give plads til en mere human og konstruktiv måde at løse problemerne for denne gruppe af borgere, på. Det er ikke humant at leve under disse vilkår, og jeg håber, vi med en fælles indsats kan afhjælpe dette problem! Jeg vil dog tilføje, at dette også gør sig gældende for såkaldte ”trækkerdrenge”. De har det på ingen måde nemmere eller anderledes end kvindelige prostituerede. Vi må heller ikke overse denne gruppe, om end de ikke er så mange som kvindelige prostituerede. Men det er stadig et alarmerende problem!!

Error processing SSI file