Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Lars Henrik Lundsgaard
44
Selvstændig
Odense

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi vi som samfund ikke bør blåstemple den nedværdigelse af individet, som prostitution er.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Det er vigtigt, fordi prostitution er et tabubelagt samtaleemne, og så længe modstanden forbliver usagt, bliver det sandt, at den, der tier, samtykker.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
For at sende et signal om, at vi som samfund ikke kan acceptere prostitution. Det vil ikke få prostitution til at forsvinde, men det vil gøre det mindre attraktivt både at sælge og købe sex.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Prostitution hører ikke hjemme i et moderne samfund.

Error processing SSI file