Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Klavs Birkholm
60
Radiojournalist, Medlem af Det Etiske Råd
Værløse

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution ikke bare er fornedrende, men direkte livsødelæggende for især kvinderne.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Jamen, det er nødvendigt at alle borgere tager stilling, mænd såvel som kvinder.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Fordi det gode fællesskab skal tydeliggøre sine normer.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Som nævnt: At det gode fællesskab skal tydeliggøre sine normer.

Error processing SSI file