Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Kenneth Reinicke
41
Lektor
København

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi debatten i Danmark ofte er præget af uimodsagte myteoverleveringer og et funktionalistisk prostitutionssyn, der hævder, at prostitutionen udfylder nogle samfundsmæssige funktioner. Heri forestillingen om, at hvis myndighederne griber ind over for prostitutionen, vil det have skadevirkninger på samfundet. Prostitution opfattes som et nødvendigt onde. Noget af det mest triste er, at de tåbelige fordomme om, at 'hvis ikke mænds seksualitet tilfredsstilles, så går det'galt', ikke kun lever som en forestilling inde i hovederne på mænd. Der er ligeså mange kvinder som mænd, der forsvarer denne holdning. Diskussionen om prostitution tager udgangspunkt i forestillingen om mænds seksualitet som en konstant størrelse, der skal tilfredsstilles. Mænd bliver opfattet som biologiske væsener, der skal tilfredsstilles, ellers går det galt. Ved at tillade køb af sex tillader man misbrug af mennesker, selv om man ved det medfører store omkostninger for de prostituerede.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Sexkunder køber illusioner og ønsker ikke, at facaden skal brydes ned. Det er bl.a. spændingen, den forbudte følelse og forestillingen om horen, der gør det så attraktivt og dragende. Hvis vi skal stoppe prostitutionen, skal diskussionen om prostitution først og fremmest handle om mænds seksualitet og mænds seksuelle behov. Det er mændenes holdninger, man skal forsøge at ændre. Derfor bør prostitution diskuteres som en kulturkamp, der handler om, at det er mænd, der via deres seksuelle privilegier og økonomiske magt udnytter kvinderne. Jeg tror, at de fleste mennesker inderst inde ved, at forsøgene på at gøre prostitutionen stueren er hule. Men seksualitet og prostitution er nogle svære emner, og derfor foretrækker mange lette løsninger. Det føles stadig grænseoverskridende at skulle sætte fokus på mænds seksualitet.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
En lovændring, der kriminaliserer prostitutionskunden, kombineret med prostitutionsrådgivning til mænd, kan være med til at skabe den tiltrængte mentalitetsændring hos mændene. Erfaringerne fra telefonlinjen for prostitutionskunder, som kompetencecenter prostitution etablerede i sommeren 2006, viser, at der er mange mænd, som har udviklet en form for afhængighed af at købe sex, og at disse mænd ønsker hjælp til deres misbrug.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Mænd bør ikke have fri adgang til at udleve deres seksualitet, når det sker på bekostning af andre, og der vil helt sikkert være vide og spændende muligheder for at leve sin seksualitet ud, selv om man ikke kan få lov til gå til en prostitueret. Vi ser desværre ofte, at når det fremhæves, at man bør tage nogle store skridt for at bekæmpe prostitution, så kan man få skudt i skoene, at man er eksponent for misforstået moralisme og endnu mere tåbeligt, at man forråder kvinders seksuelle frigørelse. Der eksisterer desværre stadig stærke røster, der hævder, at prostitution kan ses som en frigørende praksis. Hertil skal det siges, at der selvfølgelig stadigvæk er mange måder, hvorpå den kvindelige seksualitet holdes nede i samfundet, men at kvindelig seksuel frigørelse intet har at gøre med prostitution, og retten til at prostituere sig, tværtimod.

 

Læs Kenneth Reinickes blog


Tag selv aktiv stilling og bliv en af mændene her på siden.