Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Karl H. Bornhøft
58
Folketingsmedlem for SF
Hjørring

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er uværdigt menneskeligt for begge parter. Det skader i voldsom grad den, der sælger, og meget må være til salg i denne verden, men ikke mennesker.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Fordi kun en bevidstgørelse hos mænd om problemerne med prostitution kan minimere/fjerne efterspørgslen.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Fordi kun en lovgivning kan understrege tilstrækkeligt klart, at det er samfundsmæssigt og socialt uacceptabelt.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Der er rigtig mange grunde, men centralt står, at det ødelægger nærværet mellem mennesker og giver en afstumpethed, som er altødelæggende for menneskers "gode liv".

Error processing SSI file