Navn:
Alder:
Stilling:

By:

John Ekebjærg Jakobsen
47
Stilladsarbejder, formand for Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920
København

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution hænger uløseligt sammen med kvindehandel og anden grov udnyttelse af kvinder.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Fordi mænd, i sagens natur, er kunden, som skaber grundlaget for, at det er muligt for bagmændene at udnytte kvinderne.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Generelt tror jeg ikke på forbud, men da alle undersøgelser viser, at en stor del af de prostituerede bliver udnyttet, og da mange er i miljøet på grund af tvang, så er det nødvendigt med en lov.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Samfundet, læs myndighederne, har ikke været i stand til at dæmme op for den kvindehandel, som tvinger udenlandske kvinder til at arbejde som prostituerede i Danmark. Derfor er det nødvendigt med et forbud for at intensivere indsatsen mod kvindehandel.


Tag selv aktiv stilling og bliv en af mændene her på siden.