Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Flemming Knudsen
61
Rådmand for Kultur og Borgerservice
Århus

 

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution stort set kun rammer kvinder og næsten kun købes af mænd.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Fordi ca. 300.000 danske mænd (15%) har købt sex en eller flere gange! Vi andre 85% skal tage stilling, så antallet af købere falder!

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Erfaringerne fra Sverige taler sit tydelige sprog: Antallet af kvinder i prostitution er faldet, kvindehandel er ikke længere en god forretning i Sverige, og loven har ændret mange svenske mænds syn på prostitution og dermed på forholdet
mellem mænd og kvinder.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Det virker! (Se ovenstående)
En meget stor del af de kvinder, der prostituerer sig, ender med alvorlige psykiske og fysiske følger, og mange ønsker at komme ud af prostitution. Samtidig er sexindustrien gennem de seneste årtier vokset ekspansivt, også i Danmark, hvor det skønnes, at ca. 6.000 kvinder er i prostitution. Og hvor der nu er mere end 700 bordeller.

Error processing SSI file