Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Erik Hauervig
58
Kriminalassistent
Brøndby

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi kunderne, med deres betaling i forbindelse med sexkøb, er med til at opretholde et miljø med stofmisbrug og kriminalitet.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
14 % af de danske mænd er prostitutionskunder, og de forestiller sig, at kvinderne tilbyder sig selv som en sexvare af egen fri vilje. Den illusion kan de 86 % af de danske mænd, som ikke er kunder, være med til at påvirke og få dem til at tage stilling til.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Fordi en kriminalisering af kunderne vil medvirke til at vanskeliggøre bagmændenes arbejde og udnyttelse af sårbare kvinder, bl.a. ved at kunderne skræmmes væk fra miljøet. Det vil skabe mindre omsætning, og derved minimerer den økonomiske profit til bagmændene. Deres arbejde vil således ikke blive rentabel, og kvindehandel formindskes.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
At kriminalisering af kunderne vil have en stor signalværdi i samfundet, og på sigt medvirke til en holdningsændring hos befolkningen i Danmark.

Error processing SSI file