Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Einar Dahle
22
Studerende
København

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det danner grundlaget for en omfattende menneskehandel med elendige forhold for dem, der, direkte eller indirekte, tvinges til at sælge sig selv. At karakterisere det som moderne slavehandel, er ingen overdrivelse.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Fordi mænd er dem, der overvejende køber sex og derfor skaber efterspørgslen.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
For effektivt at kunne stoppe hele industrien ved at gå efter dem, der bringer kapitalen til.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
At statuere et klart eksempel om, at samfundet anser sexkøb som moralsk forkasteligt.

Error processing SSI file