Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Carsten Levin
50
Administrerende Direktør
Farum

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det først og fremmest kan være med til at ændre holdningen om, 'at-prostitution-er-ok'. Men jeg kan kun støtte et forbud som et enkelt blandt andre værktøjer.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Det er vigtigt, at alle tager stilling. Mænd og kvinder. Det drejer sig om hele holdningen til, hvad sex og kærlighed er. Dertil stillingtagen til hvad prostitution betyder for de involverede, mænd såvel som kvinder. Og til hvordan dette ændrer sig med tiden. Prostitution - af mænd eller kvinder - er ubetinget en fornedrelse. At der dertil følger trafficking samt stoffer, kønssygdomme m.v. er yderligere en række afgørende argumenter.
Men her bør man overveje, om det i øvrigt er en ren kvindesag og om denne vinkling - "tag-stilling-mand" er klog eller mindre klog. I dag og historisk er der nok flere tilsvarende lag af fornedrende sex - også i bøssemiljøer og om end i noget mindre grad, hvor kvinder køber mænd. Og hvorfor skal mænd, der aldrig køber sex eller kunne tænke sig det, være mere forpligtet til at tage stilling end kvinder, der ikke sælger sex?

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Hvis man tror, at en lov i sig selv gør forskellen, så er man både naiv og måske med til at gøre problemet værre. Lovgivning er i dette tilfælde blot et enkelt lille element. Det vigtigste er bearbejdning af holdninger, hvor lovgivning kan være et værktøj. Vigtigere er det at gøre noget ved de ting, der fører til prostitution. Hvis man ikke har forståelse for, at det er årsagerne, det handler om, så er det hykleri at ønske et forbud.
Ja, prostitution skal forbydes Og af hensyn til at kunne gribe positivt og aktivt ind med hjælpeforanstaltninger, skal det muligvis kriminaliseres for begge parter. Men hvis man gør det til et lov-og-orden spørgsmål, skal man passe på, hvem man havner i sengen med.
I sig selv fører selve det, at spørgsmålet stilles, til at selv de argumenter man kunne have mod forbud, bliver svækket. Ved ikke at forbyde køb og salg af menneskekroppe nu, markerer man "at det ikke er forbudt".
Men som tilhænger af forbud må man også gøre sig nogle tanker. Herunder at der kun er et skud i bøssen. Når forbudet indføres, så er det gjort og kan ikke gøres igen. Så hvis forbud indføres, uden at der gøres noget ved den allerede tidligere omtalte baggrund for prostitutionen - på begge sider af kønsgrænsen - vil køb og salg af sex fortsætte rimeligt uændret - dels skjult og dels med stadig nye skalkeskjul. Og så har man misset muligheden for at udnytte et forbud.
Det skulle nødig blot være en tom sejr, der varmer hos de bedrestillede og os 85 %, der aldrig kunne drømme om at købe sex.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Lovgivning handler om to ting: At regulere forholdene i et samfund og at markere, hvad, man er enige om, er ret. Derfor kan lovgivning på et sådant område være en god idé. For at markere hvad der er ret, og hvad der ikke er ret.


Tag selv aktiv stilling og bliv en af mændene her på siden.