Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Bror B. Winther
16
Musiker
Århus

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det ikke er fair at bruge sin egen eller andres krop som værktøj.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Fordi vi endnu ikke har nået et samfund, hvor mænd og kvinder har lige meget magt, og fordi tilbuddet om prostitution oftest henviser sig til os, mænd.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Fordi mennesker i dag ikke synes, at der er noget uetisk i at tilegne sig sex for penge. Det kunne jo ligeledes være med vold.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
For at vise at det er fuldstændig uacceptabelt.

Error processing SSI file