Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Bo Skaaning Jensen
42
Direktør i biotekbranchen
København

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sex er og skal være et forhold mellem to ligeværdige mennesker og ikke en vareydelse, som ydmyger og nedværdiger sælgeren.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Langt de fleste købere af sex er mænd og kun ved at tage stilling til sexkøb, kommer man(d) væk fra den stiltiende accept af prostitution.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Der findes muligvis udbydere af sexydelser, som ikke tager skade på krop og sjæl af det, men langt hovedparten får fysiske og psykiske traumer. Det er desuden uværdigt og fornedrende, både for sælgere og købere af sex. Endelig kan det forhåbentlig hjælpe begge parter ud af en selvforstærkende, ond cirkel, hvor køb af sex fører til mere køb af sex, og hvor indtægten fra salg af sex financierer et forbrug, som kun kan vedligeholdes af salg af sex. Kun ved et forbud mod køb af sex kan cirklen brydes.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
De fysiske og psykiske konsekvenser for de kvinder, der sælger sex, er så alvorlige, at de alene retfærdiggør et forbud.

Error processing SSI file