Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Bo Asmus Kjeldgaard
50
Børne- og Ungdomsborgmester
København

 

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er en samfundsopgave at komme den kvindeundertrykkende prostitution til livs.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Hvor der er kunder, er der et marked. Kun når vi, som mænd, siger fra overfor prostitution, kan vi komme problemets rod til livs.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Det er vigtigt, at vi som samfund sender et klart signal om, at vi ikke vil se stiltiende til, mens alt for mange kvinder dagligt udsættes for systematisk mishandling og voldtægt. Kun gennem lovgivning kan vi sende et sådant klart signal.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Problemet er ikke løst med et forbud. Men det er et første og vigtigt skridt på vejen. Faren er jo selvsagt, at den illegale kvindehandel vil forøges med et forbud, men hvis forbuddet kombineres med en stærk politiindsats og en stærk social indsats, kan vi komme problemet til livs. Uden et forbud ser samfundet stiltiende til, mens kvinder udnyttes - det kan jeg ikke acceptere!


Tag selv aktiv stilling og bliv en af mændene her på siden.