Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Baggrund og formål

'Tag stilling, mand' opfordrer mænd til at tage stilling mod sexkøb. Prostitution rammer hovedsagelig kvinder og købes primært af mænd. Derfor er det helt afgørende, at mænd deltager i debatten om prostitution - at mænd tager stilling. På dette website tager mænd for første gang bladet fra munden og støtter et forbud offentligt.

Kampagnen er lanceret af Dansk Kvindesamfund. Vi er med i 8.-marts-initiativet - et samarbejde mellem 29 organisationer, der arbejder for at få et forbud mod sexkøb i Danmark.

En del kvinder i prostitution får alvorlige psykiske og fysiske skader og ønsker at komme ud af prostitution. Man har kendt til disse følger i en del år, men det har på ingen måde begrænset efterspørgslen efter prostituerede. Bevidstgørelse af de psykiske og fysiske skader fra prostitution er derfor ikke nok. Samtidig er sexindustrien gennem de seneste årtier vokset ekspansivt, også i Danmark. I starten af 1990'erne var der ca. 1.500 kvinder i prostitution i Danmark. I dag er der næsten 6.000. Der er sket en firedobling siden 1991. Ca. halvdelen af de 6.000 kvinder er fra udlandet - en del er handlet hertil som sexslaver.

Norge indførte et forbud mod at købe sex i 2009. Sverige gjorde det allerede i 1999. De svenske erfaringer med sexkøbsloven viser, at forbuddet har begrænset antallet af kvinder i prostitution, og at det har fået kvindehandlen til at stagnere, mens den stiger i andre EU-lande. Vigtigst af alt: Loven har ændret svenske mænds syn på prostitution og dermed på forholdet mellem mænd og kvinder. Loven har vist, at det reelt er muligt at begrænse sexindustrien med et forbud.


SEXINDUSTRIENS OMFANG I FORSKELLIGE LANDE

Antal kvinder i prostitution pr. 1 mio. indbyggere:

Land med forbud mod sexkøb

Sverige

220

 

Lande uden forbud mod sexkøb

Norge

585

 

Danmark

1.111

 

Lande med fuld legalisering

Holland

1.687

 

Tyskland

4.854

 

Tallene er fra opgørelser i perioden 2000-2007


Dansk Kvindesamfund mener, at et forbud mod sexkøb er nødvendigt i Danmark, hvis man vil opnå en reel begrænsning af prostitution og kvindehandel. Et forbud skal gå hånd i hånd med en styrket social indsats, en styrket politimæssig indsats, et totalforbud mod annoncering af sekselle ydelser samt rådgivning til prostituerede og sexkøbere.

Dansk Kvindesamfund gør opmærksom på, at mændenes udsagn ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med Dansk Kvindesamfunds synspunkter.

Download pjecen 'Tag stilling' her(Denne tekst er fra 2008)